Home > Vragen

Vragen

Kan ik als ouder SportKompas aanvragen voor mijn kind?

SportKompas kan enkel georganiseerd worden door gemeenten en scholen voor de kinderen van het 3de en 4de leerjaar en kan niet particulier afgenomen worden. U kunt best contact opnemen met uw gemeentelijke sportdienst, sportleerkracht of directie van de basisschool. Zij kunnen SportKompas aanvragen op onze website.

Voor kleuters is multi-move een goede instap.

Voor kleuters is multi-move een goede instap om te verkennen wat ze leuk vinden. U kunt meer info vinden op de website van Sport Vlaanderen of op de website van Little Ball Village. In het 3de leerjaar pas kan er een SportKompas test afgenomen worden op de school (indien de school of gemeente zich daarvoor ingeschreven heeft). Belangrijk is dat kinderen iets doen waar ze plezier aan beleven en niet te snel in 1 sport specialiseren. Veel succes !

Wat houdt de opleiding SportKompas Coördinator precies in?

De opleiding bestaat uit een introductie module (3u) en een praktische module (3u). De introductie module "Aan de slag met SportKompas" bevat de wetenschappelijke achtergrond van SportKompas, een uitleg over de testafname, de voorbereidingen, het gebruik van het digitale platform en de interpretatie van de resultaten. Het praktische gedeelte bestaat uit de begeleiding bij eerste testafname. De opleiding tot SportKompas Coördinator is éénmalig en verplicht om als gemeente of school aan de slag te gaan met het SportKompas. Nadien volgen er jaarlijks bijscholingen.

Wie betaalt SportKompas?

SportKompas kost 10 EUR per kind (incl. BTW). Dit dekt de kosten voor het gebruik van het digitale platform en de centrale ondersteuning van de vzw SportaMundi. De gemeente of school betaalt de kost per kind aan SportaMundi via het digitale platform. Er kan uiteraard gebruik gemaakt worden van lokale sponsoring. Verder dient de gemeente of school rekening te houden met een mogelijke vergoeding van de SportKompas Coördinator en de testbegeleiders.

Vanaf wanneer kan ik als gemeente of school SportKompas organiseren?

Vanaf het schooljaar 2018-2019 kunnen alle Vlaamse (en ook Nederlandse) gemeenten of scholen SportKompas organiseren. De opleidingen tot Sportkompas coördinator worden in het najaar van 2018 georganiseerd. Vanaf januari 2019 zullen alle tools beschikbaar zijn om de SportKompas testen af te nemen.

Wat gebeurt er met de testresultaten en de gegevens van de kinderen?

De testresultaten van elk kind worden opgeslagen in een beveiligd digitaal platform dat wordt beheerd door de vzw SportaMundi. De bescherming van de gegevens voldoet aan de GDPR-wetgeving die in voege is sedert mei 2018. De sportleerkracht krijgt inzage in de testresultaten. De ouders krijgen een rapport met de testresultaten van hun kind.

Welke sporten zitten in het SportKompas?

Volgende sporten zijn binnen het SportKompas opgenomen: atletiek, badminton, basebal/softbal, basketbal, boksen, boogschieten, bowling, dansen, fietsen, golf, gymnastiek, handbal, hockey, inline skaten, judo, kano/kajak, karate, klimmen, korfbal, netbal, paardrijden, roeien, rugby, schermen, schieten, ski/snowboard, squash, taekwondo, tafeltennis, tennis, triathlon, voetbal, volleybal, waterpolo, zeilen, zwemmen.
Er zullen in 2019 bijkomende sporten in het SportKompas worden opgenomen. Daaraan gaat steeds een wetenschappelijk onderzoek vooraf en dit kan wel een tijdje duren. We werken naar een groot aanbod toe!

Kan een sportclub of sportfederatie SportKompas organiseren ?

Met SportKompas willen we elk kind van het 3de of 4de leerjaar van de basisschool oriënteren naar de sport die het best bij hem of haar past, op een objectieve en wetenschappelijke manier.
Daarom staat SportKompas ter beschikking van de basisscholen en de gemeentelijke sportdiensten en is het niet beschikbaar voor sportclubs. Indien jullie interesse zouden hebben in talentidentificatie (SportTalent) voor jullie sport dan verwijzen we jullie graag door naar SpartaNova.

10 euro per kind maakt dat de maximumfactuur overschreden wordt, wat nu?

Wanneer u SportKompas wenst te organiseren voor de kinderen van het 3de of 4de leerjaar zijn er nog andere mogelijkheden dan de maximumfactuur.
Zo werken scholen dikwijls samen met de gemeentelijke sportdienst, of binnen een scholengroep, of doen beroep op lokale sponsorring eventueel via de ouderraad.
We proberen zoveel mogelijk de samenwerking tussen scholen en gemeenten te stimuleren gezien de sportdienst meteen kan doorverwijzen naar het lokale sportaanbod in de buurt.
Laat ons weten wanneer u geen aansluiting vindt bij uw gemeentelijke sportdienst. Indien u akkoord bent nemen we dan zelf contact met hen om te zoeken naar een oplossing.
We willen immers alle kinderen in Vlaanderen de kans bieden om de sporten te ontdekken die het best bij hen passen.

Kan Sportkompas individueel afgenomen worden via aankoop van het testsysteem?

Het SportKompas wordt enkel ter beschikking gesteld van scholen en gemeenten. Op die manier wenst de Vlaamse Overheid dat binnen de komende 4 jaar elk kind in Vlaanderen via SportKompas georiënteerd wordt naar de gepaste sport.
U kan wel de rol van SportKompas Coördinator opnemen. Daarvoor neemt u best contact met de gemeentelijke sportdienst of de basisscholen in uw buurt om samen met hen SportKompas te organiseren. Vanaf 17 oktober zijn er gratis bijscholingen, in te schrijven via de website van VTSplus van Sport Vlaanderen.
Voor meer informatie over de organisatie van SportKompas met de scholen en gemeenten in uw buurt verwijs ik u door naar de schoolsportconsulent uit uw regio/provincie, namelijk invullen gegevens .