Home > Aan de slag > Stappenplan

Stappenplan

1. Vraag SportKompas aan via deze website.

Vul het aanvraagformulier in via deze link: Aanvragen. Na uw aanvraag houden we u op de hoogte van de volgende stappen.

2. Stel een SportKompas Coördinator aan.

Een SportKompas Coördinator zorgt voor de goede coördinatie van SportKompas in een gemeente of voor een scholengroep. De rol van SportKompas Coördinator kan opgenomen worden door iemand van de sportdienst, een scholengroep of een onafhankelijke sportprofessional in uw gemeente. Deze persoon is gediplomeerd binnen het vak L.O. (master of bachelor) of is sportkine. De SportKompas Coördinator kan terecht bij de provinciale promotiedienst van Sport Vlaanderen (van zijn of haar provincie) voor procesbegeleiding.

3. Volg een gratis SportKompas infosessie.

De gratis infosessie richt zich naar sportfunctionarissen, medewerkers van de gemeentelijke sportdienst, sportleerkrachten en kandidaten SportKompas coördinator.

Tijdens een infosessie komt het volgende aan bod:
 • Wetenschappelijke achtergrond SportKompas en SportTalent
 • Overzicht van de modules: I DO, I LIKE, I AM
 • Materiaalkennis en opstellingen testbatterij
 • Voorbereidingen en organisatie
 • Werken met het digitaal platform
 • Het digitaal platform als leerlingvolgsysteem
 • Interpretatie van het SportKompas rapport en de testresultaten
 • Sportoriëntatie in samenwerking met gemeenten en sportclubs
 • Verder aan de slag na het SportKompas
 • Communicatie met ouders en kinderen

Nieuwe infosessies gaan door op volgende data, telkens van 13u00 tot 16u00:
 • 14 november in Leuven – Vlaams-Brabant
 • 26 november in Ieper – West-Vlaanderen
 • 3 december in Gent – Oost-Vlaanderen

Schrijf je in via deze link: SportKompas infosessies

4. Volg de praktische opleiding in uw regio.

Voor wie de rol van SportKompas Coördinator wenst op te nemen volgt er nog een praktische opleiding. Dit gebeurt tijdens een SportKompas testafname in uw regio. SportKompas Coördinatoren worden hier persoonlijk op uitgenodigd.
Kandidaten kunnen zich opgeven tijdens de infosessies of een mail sturen naar info@sportkompas.be.

5. Bespreek het tijdstip met de scholen.

De SportKompas testen kunnen centraal in de sporthal of in een school georganiseerd worden. Bespreek tijdig met de scholen welke periode het best past om alle kinderen te testen, bijvoorbeeld op een sportdag. Een test van 20 kinderen duurt ongeveer 1 uur. Voor 200 kinderen dient u dus 10 sessies in te plannen.

6. Verkrijg toegang tot het digitaal platform.

Na de praktische opleiding krijgt de SportKompas Coördinator toegang tot het digitaal platform waar alle kinderen, sessies en testresultaten (I DO) worden geregistreerd en waarop de kinderen de I LIKE app kunnen invullen.

Gelieve toegang aan te vragen via deze link: SportKompas bestelformulier.

7. Stel uw testteam samen.

Voor het testen van 20 kinderen heeft u 4 testbegeleiders nodig. Naast de SportKompas Coördinator kan u mogelijks beroep doen op de LO-leerkrachten, personeel van de sportdienst, studenten LO, vrijwilligers of personeel van Sportwerk Vlaanderen.

8. Reserveer uw SportKompas koffer.

Een SportKompas koffer met alle testmateriaal kan gratis ontleend worden via de regionale uitleendienst van MOEV of Sport Vlaanderen. U kan ook een SportKompas koffer aankopen. Zo kan u er het hele jaar door zelf, op eender welk moment, mee aan de slag.

9. Regisseer de SportKompas sessie.

Op het moment van de SportKompas testafname geeft de SportKompas Coördinator een briefing aan de testbegeleiders. Hij/zij coördineert en bewaakt de kwaliteit van de testafname.

10. Evalueer de resultaten.

Elke kind krijgt een SportKompas rapport met de 7 sporten die het best bij hem/haar passen. De SportKompas Coördinator en de leerkracht L.O. heeft zicht op de details van de resultaten per kind en per test.