Home > Waarom?

Waarom SportKompas?

Wat is SportKompas?

Het SportKompas is een oriëntatie-tool die kinderen van 8 tot 10 jaar helpt bij het maken van een goede sportkeuze.

De sportkeuze van kinderen is zelden gebaseerd op kennis van de eigen vaardigheden of van wat ze graag doen. Een kind gaat dansen of voetballen omdat een vriendje dat ook doet of omdat papa of mama dat vroeger ook deden. Maar na een tijdje ondervinden veel kinderen dat die sport hen toch niet ligt. Het wil maar niet lukken, of ze vinden het gewoon niet leuk, waardoor ze dan een andere sport gaan zoeken of gewoon stoppen met sporten. Dit kan hun zelfbeeld negatief beïnvloeden en uiteindelijk ook leiden tot een tekort aan lichaamsbeweging.

Als kinderen een sport kiezen vanuit hun eigen kunnen en motivatie, dan beleven ze er meer plezier aan en kunnen ze ook genieten van de vooruitgang die ze boeken. Dit draagt bij tot hun welzijn en een blijvende gezonde levensstijl. Dankzij SportKompas vinden kinderen gemakkelijker de weg naar de gepaste sportclub in hun gemeente, en een beter gerichte instroom in de sportclubs zorgt uiteindelijk voor meer gemotiveerde en vaardige sporters en minder "drop-outs".

Een juiste sportkeuze draagt bij tot een duurzamere sportbeleving.

Sportamundi

SportaMundi is een vzw die ontstaan is vanuit de maatschappelijke werking van Universiteit Gent. De vereniging heeft tot doel relevant (sport)wetenschappelijk onderzoek in de praktijk te brengen onder de vorm van producten en/of diensten voor overheden, sociale en non-profit organisaties, zoals scholen, gemeenten en sportverenigingen.

SportaMundi is hét aanspreekpunt voor de ontwikkeling van breed inzetbare (sport)innovaties. Daarom zorgt SportaMundi voor:

 • het vertalen van wetenschappelijke inzichten en resultaten naar producten en diensten
 • het ontwikkelen en ondersteunen van praktisch bruikbare tools
 • het opstellen van implementatieplannen
 • het organiseren van overleg met verschillende belanghebbenden en partijen die baat hebben bij deze producten en diensten
 • het zoeken naar financieringsmiddelen
 • het coördineren van de implementatie

Een van de eerste producten die SportaMundi aanbiedt, is het SportKompas. SportaMundi coördineert de activiteiten om SportKompas te kunnen uitvoeren in scholen en gemeenten.
Dit houdt in:

 • het ontwikkelen van SportKompas opleidingen in samenwerking met Sport Vlaanderen om per gemeente of scholengroep de nodige coördinatoren klaar te stomen
 • het ter beschikking stellen van het digitale platform aan SportKompas coördinatoren en sportleerkrachten
 • het ter beschikking stellen van het SportKompas testmateriaal via de uitleendienst van MOEV
 • het verzorgen van de communicatie omtrent SportKompas
 • het rapporteren van beleidsinformatie aan Sport Vlaanderen omtrent de fitheid van onze jeugd en de evolutie van de fysieke vaardigheden van elk kind

SportaMundi bestaat uit een team van 4 medewerkers met Bruno D'Hulster als algemeen directeur.

SportKompas staat onder wetenschappelijk toezicht van prof. dr. Matthieu Lenoir, prof. dr. Leen Haerens en dr. Johan Pion van UGent, Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen.