Home > Aan de slag > Succesverhalen

Succesverhalen

Gemeente Kalmthout

Een sfeerbeeld
Sportkompas laat kinderen hun persoonlijke talenten ontdekken.Gino Van Thillo, Sportfunctionaris Gemeente Kalmthout

De gemeente Kalmthout wil sport al van jongs af aan stimuleren. Sinds 2017 organiseert de sportdienst van de gemeente elk jaar SportKompas testen voor alle leerlingen van het 3de leerjaar van de 7 basisscholen.

Sportfunctionaris Gino Van Thillo: “Tijdens de sportdagen in de maanden mei en juni laten we de kinderen op ons sportterrein en onder professionele begeleiding verschillende tests doen. Naast enkele lichaamsmetingen zoals lengte en gewicht, testen we de kinderen op lenigheid, kracht, coördinatie, snelheid en uithoudingsvermogen.

De gemeentelijke sportdienst kan na het SportKompas meteen de ouders informeren over het gepaste sport- en bewegingsaanbod. Elke sportclub van de gemeente is hierbij gebaat. Een gerichtere instroom van gemotiveerde en getalenteerde kinderen moet immers leiden tot langer lidmaatschap en minder drop-outs.”

GO! atheneum en leefschool De Tandem te Eeklo

Een sfeerbeeld
Het geeft een grote voldoening om te kunnen bijdragen aan een objectieve sportkeuze van jonge kinderen.Bart Van de Walle, SportKompas Coördinator GO! Meetjesland

In het voorjaar 2018 organiseerde het GO! Atheneum De Tandem in Eeklo SportKompas voor een 200-tal kinderen van de 7 basisscholen van de scholengroep.

Bart Van de Walle, leerkracht sport van de middelbare school organiseerde SportKompas samen met de studenten L.O. & Sport (TSO) en sportwetenschappen (ASO) van de 3de graad. De studenten maakten zich eigen met het testprotocol, het materiaal en de interpretatie van de resultaten.

"SportKompas was een succesvol project welke we 2-jaarlijks willen herhalen voor de kinderen van het 3de en 4de leerjaar. Zowel de kinderen, de leerkrachten sport & wetenschappen, de studenten en de ouders waren zeer enthousiast. Enkele kinderen melden me achteraf dat ze zijn ingeschreven in een sportclub in hun gemeente op basis van het SportKompas", vertelt Bart Van de Walle.

Stad Aalst

Na het SportKompas kunnen we meteen de link leggen naar het sportaanbod in onze stad.Stijn Vermassen, SportKompas Coördinator Stad Aalst

In maart 2019 organiseerde de sportdienst van de Stad Aalst het SportKompas voor 900 leerlingen van het 3de en 4de leerjaar uit de Aalsterse basisscholen. Een team van een 12-tal begeleiders namen de I DO testen af binnen een programma van 2 weken . Daarvoor deed men beroep op eigen personeel van de sportdienst, begeleiders van SportaMundi, studenten LO en professionals van Sport Werk.

Sportfunctionaris Stijn Vermassen licht toe: "Na afloop gaven we aan de sportkrachten van de scholen een individueel mapje voor elk kind met het SportKompas rapport I DO en I LIKE en met het sportaanbod in de stad. Daarmee wensen we de ouders van de kinderen meteen te informeren over het sportaanbod en de sportclubs in onze stad. Stad Aalst heeft het SportKompas ingepland voor de komende 6 jaar.”

Hogeschool VIVES, campus Torhout

Een sfeerbeeld Een sfeerbeeld
Met onze opleiding voor toekomstige leerkrachten LO (*) vinden we het belangrijk dat alle kinderen en jongeren in (West-)Vlaanderen gemotiveerd worden tot een actieve levensstijl en een levenslange sportbeoefening.

In het kader van een project binnen het Streekfonds West-Vlaanderen en in samenwerking met externen coördineert Hogeschool VIVES, campus Torhout, de testbatterij van SportKompas in een aantal lagere scholen. Het voorbije academiejaar (17-18) organiseerde de hogeschool testdagen in 14 West-Vlaamse lagere scholen. Per school testte VIVES ongeveer 60 leerlingen. Alle individuele testresultaten bezorgden ze aan de leerlingen én aan de leerkracht Bewegingsopvoeding.

"Met onze opleiding voor toekomstige leerkrachten LO (*) vinden we het belangrijk dat alle kinderen en jongeren in (West-)Vlaanderen gemotiveerd worden tot een actieve levensstijl en een levenslange sportbeoefening." De sportleerkrachten vervullen hierbij een belangrijke rol.

Met de resultaten hebben ze inzicht in de verbeterpunten maar zeker ook in de mogelijkheden en talenten van de leerlingen en/of de klas. Na een infomoment met de betrokken leerkrachten kunnen ze oefeningen uit de databank integreren in de lessen Bewegingsopvoeding om bepaalde fysieke eigenschappen te versterken bij hun leerlingen.

Een aantal hogeschoolstudenten maken hun bachelorproef over een thema, gelinkt aan de I DO beweegoefeningen; bv. de uitwerking van specifieke remediëringslessen, en het inhoudelijk verrijken van de fiches van de verschillende sporten die in de I LIKE applicatie bevraagd worden.

De wisselwerking tussen de Hogeschool VIVES, lagere scholen en Provincie West-Vlaanderen is boeiend en voor allen een positieve ervaring.

(*) Bachelor secundair onderwijs onderwijsvak Lichamelijke opvoeding