Home > Aan de slag > Benodigdheden

Benodigdheden

faceEen SportKompas Coördinator (SpoC)

Elke gemeente, school of scholengroep dient een SportKompas Coördinator (SpoC) aan te stellen. De SpoC coördineert alle voorbereidingen zoals het overleg met de scholen, het inplannen van de testen, het gebruik van het digitale platform en het samenstellen van een testteam. Hij of zij ziet toe op de kwaliteit van de testafname en is de aanspreekpunt voor mogelijke vragen bij het SportKompas.

De SportKompas Coördinator moet een diploma Bachelor of Master LO of Sportkine hebben en wordt na een specifieke opleiding van 6 uur verder ondersteund door de experten van SportaMundi en de Consulenten Schoolsport van Sport Vlaanderen.

laptop_macToegang tot het digitale SportKompas platform

Elke SportKompas Coördinator en sportleerkracht krijgt toegang tot het online platform. De testresultaten van de I DO, I LIKE en I AM luiken worden digitaal geregistreerd. Kinderen en hun ouder(s) krijgen een individueel overzicht met de sporten die het best bij het kind passen. De sportleerkracht en de SportKompas Coördinator krijgen toegang tot alle resultaten. Hiermee kunnen zij verder aan de slag voor om de deelnemende kinderen aangepaste oefeningen voor te stellen, te adviseren bij hun sportkeuze of door te verwijzen naar de juiste sportclubs en bewegingsactiviteiten in de gemeente.

faceTestafnemers

Voor het afnemen van de 15 bewegingsoefeningen voor een klasje van 20 kinderen zijn een 4-tal testafnemers nodig.

Naast de SportKompas Coördinator en de sportleerkracht kunt u bv. ook beroep doen op klasleerkrachten, studenten LO, vrijwilligers (ouders of grootouders met een LO achtergrond), of personeel van de gemeentelijke sportdienst. U kunt ook terecht bij Sportwerk Vlaanderen voor het inschakelen van testbegeleiders.

work_outlineTestmateriaal

Om de 15 beweegoefeningen af te nemen heeft u een gestandaardiseerde SportKompas testset nodig. Deze testset bestaat uit evenwichtsbalkjes, matten, kegeltjes,...

De SportKompas testset zal vanaf januari 2019 kunnen ontleend worden bij de provinciale uitleendienst van MOEV (Enkel in Vlaanderen).